Informatii utile

 

Notarul Public este un funcționar public numit de Ministerul Justiției. Este martorul imparțial și mai ales garantul acordurilor și instrumentelor juridice pe care le elaborează (cunoscute sub numele de „Acte autentice notariale”), care au același statut ca și hotărârile judecătorești. Notarul public arhivează toate actele care au fost supuse unei proceduri notariale, ceea ce face să fie foarte ușoară emiterea de duplicate după acestea de câte ori este necesar.

Rolul Notarului Public nu este pregnant doar în cadrul tranzacțiilor imobiliare, competența sa acoperind, de asemenea, probleme de dreptul familiei, inclusiv al regimurilor matrimoniale, dreptul societăților comerciale, de drept internațional privat, urbanism, dreptul contractual, orice domeniu al dreptului civil având în plus calitatea de fiduciar.

Notarul Public este acolo pentru a clarifica problemele și consilia clienții săi cu privire la procedura juridică cea mai adecvată pentru situația acestora și cu privire la consecințele angajamentelor lor. Toate informațiile sunt tratate ca fiind confidențiale și sunt supuse unui cod strict de etică.