Echipa

 

Echipa noastră asistă clienții pe tot parcursul procesului de elaborare al documentelor solicitate, combinând consilierea și redactarea documentelor juridice, cu un laborios audit juridic, asistență în negociere, convenții preliminare, documentații tehnice specifice și note cu privire la aspectele juridice și întrebările întâlnite.

Echipa noastră își propune ca documentul juridic născut ca urmare a eforturilor noastre să dea dovada unei profunde înțelegeri a contextului de mediu (urban sau rural) și social, să aibă o abordare care să favorizeze dezvoltarea durabilă, și totodată de găsire a unor soluții juridice inovatoare pentru a servi proiectelor clienților noștri.
Ștefania Zorilă – Notar Public


Magdalena Cioaca – Consilier Juridic


Relly Tudorache – Consilier Juridic


Razvan Zorilă – Notar Public


Oana Cristudor
Notar Public


Ionela Dragut – Consilier
Juridic


Mădălina Nedea – Asistent Notarial

Violeta Mihalache – Asistent Notarial


Damian Aida – Avocat Colaborator


Oana Sinca – Avocat Colaborator